Allergi

Allergi er et resultat av at immunsystemet identifiserer visse substanser som en trussel for kroppen. På grunn av at honning er et biprodukt av bier og pollen, mener noen at personer som er allergiske for bistikk eller pollen, kan oppleve allergiske reaksjoner.

En del pollenallergikere mener at de har god nytte av å spise honning i perioden før blomstringen tiltar og at det fører til at plagene minskes når plantene blomstrer. Det er i denne forbindelse sagt at lokal honning skal være det beste å bruke.

Pollenet i honning er i veldig liten grad det samme pollenet som pollenallergikere reagerer på. Biene tar først og fremst med seg pollen til kuben fra blomster som ikke er vindpollinerende.  Allergikere reagerer først og fremst på pollen som kommer fra planter som er vindpollinerende.

Spedbarnsbotulisme

Honning er et næringsrikt og naturlig næringsmiddel, men det skal ikke gis til spedbarn under 12 måneder da det kan føre til spedbarnsbotulisme.

Spedbarnsbotulisme er en matbåren botulisme som kan opptre hos spedbarn hvis de får i seg sporer av bakterien Clostridium botulinum. Dette er en vanlig jordbakterie som finnes i naturen. Bakteriesporen kan spire i tarmen og produsere botulinumtoksin. Botulinumtoksinet er et giftstoff som tas opp av tarmen og spres via blodet til nervene. Konsekvensen kan være lammelser i deler av nervesystemet og i verste fall åndedrettsstans. Prognosen for full helbredelse er i dag svært god, men pasienten må til sykehus straks!

Forgiftningen kan skje fordi spedbarnet, i motsetning til barn over ett år og voksne, ikke har en god nok utviklet tarmflora til å kunne motstå infeksjonen.  Når barnet er over et år har den naturlige bakteriefloraen i tarmen utviklet seg, slik at bakterien vil bli drept av de andre bakteriene i tarmen.

Det er ikke farlig for verken gravide eller ammende å spise honning, da det her er morens tarmflora som vil drepe eventuelle bakteriesporer.